Böcker:

Anders Nilson: Maja Uddenberg, William Nording och det legendariska Bo pensionat i Vickleby, Anders Nilsson, 1997.

Målarna på Bo – ett stycke öländsk konsthistoria, Anders Nilsson 1994.

Ett Eden i Vickleby : utblickar i tid och rum, från Capellagården, Gunilla Pravitz, 2010.

Lärlingar och mästare, Carl Malmsten 1963.

Capellagårdens kokbok, Stina Lundén & Linda Zetterman, 2917.

Äldre äppelsorter för dagens trädgårdar, Inger Hjalmarsson, 2019.

Hemsidor:

www.capellagården.se

www.malmsten.se

www.sjogren.se

www.pmrestauranger.se

www.tandstickspalatset.se